Hvad er fast rente?

Den rente du har baseres hovedsalig på markedsrenten eller et indeks, som for eksempel CIBOR (Copenhagen Interbank Offered Rate). Under perioder med stor økonomisk uro vil markedet bestemme din skæbne. Skal du have variabel eller fast rente på dit bolig- eller studielån? Her kan du læse mere om hvad det indebærer.

Mens variabel rente ændrer sig med markedssvingningerne indebær fast rente, at du, under aftaleperioden på dit lån, er garanteret en fast rente. Vælger du fast rente indgår du aftale med långiver om hvad du skal betale i rente og hvor længe dit lån skal være bundet. Hvis du vælger at binde rente, så forbliver den uforandret, uanset hvad der hænder i økonomien.

Fordele og ulemper ved fast rente

Fordelen ved at have fast rente er, at du sikre dig en fast og lav rente samtidig med, at du ikke skal bekymre dig om at afholde større låneudgifter end planlagt i denne perioden. Verdensøkonomien påvirker de danske renter, og hvis der er en periode, hvor bankrenterne er lave og under gennemsnittet, kan det betale sig at binde renten.

Ulempen ved fast rente er, at det der afgør, om du vil tjene eller tabe ved at binde renten, handler om timing og en smule held. Det er muligt at opsige din aftale om fast rente, men koster ofte en del at gøre det, hvis du har bundet rente på et højere niveau end den gældende rente, i det tilfælde at du vælger at opsige aftalen. Hvis du har en variable rente, der ligger på et lavt niveau, kan du anvende de penge, du sparer, til at investere og opnår et godt afkast af det.

Læs også om hvad ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) er her.

Skal jeg vælge variabel eller fast rente?

Der er flere ting, du bør overveje, når du skal beslutte, om du skal binde rente eller ej. Først og fremmest er det vigtigt, at du tænker over din egen situation og træffer dine beslutninger ud fra, hvad der passer dig bedst.

Variabel rente passer til dig, der har en økonomi, der kan klare potentielle forandringer. Det passer også til dig, der ønsker fleksibilitet i forhold til at betale lånet tilbage. Et fastforrentet lån er mindre fleksibelt end et variabelt forrentet lån, idet du er bundet af en fast betalingsplan. Dette alternativ er velegnet til dig, der ønsker sikkerhed og forudsigelige låneudgifter, og som gerne vil undgå at bekymre dig om eventuelle fremtidige rentestigninger.

En kombination af fast og variabel rente

Nogle gange er det også muligt at binde renten på dele af dit lån. På denne måde har du mulighed for at ændre dit tilbagebetalingsbeløb og betale mere eller mindre, hvis du ønsker det. Samtidig sikre du dig mod, at lånet bliver for dyrt, hvis rente stiger voldsomt.

Hvor stor en del af lånet der bindes, afhænger af, hvor hurtigt du mærker en eventuel rentestigning. Jo lavere rentestigning der skal til, desto større andel af lånet skal du binde.

Ved et samlet kreditbeløb på 250.000 kr. over 7 år med variabel debitorrente 7,18 % – 24,91%, er den månedlige ydelse 3.772 kr. – 5.933 kr. De samlede omkostninger udgør 66.813 kr. – 248.394 kr. ÅOP udgør 7,22 % – 24,97%. Det samlede tilbagebetalte beløb udgør 316.813 kr. – 498.394 kr. I beregningen sker tilbagebetalingen via Betalingsservice. Der er 14 dages fortrydelsesret på lånet.