Økonomisikring

Forestil dig, hvis du skulle blive arbejdsløs, afskediget eller alvorlig syg.  Med en Økonomisikring er du bedre stillet, hvis du kommer ud for en pludselig og uforudset hændelse. Økonomisikring er til for at sikre den gæld, som du har på dit re:member Mastercard. Præmien for forsikringen bliver beregnet ud fra din udestående gæld hver måned og faktureres sammen med din månedlige regning.

Du kan vælge imellem Økonomisikring Basic og Økonomisikring Plus

Økonomisikring Basic

  • dækker hver måned 12,5 % af din udestående gæld på skadestidspunktet ved midlertidig uarbejdsdygtighed på 50% af tiden eller mere. Forsikringen dækker i op til 240 dage.
  • dækker hele din udestående saldo på skadestidspunktet ved alvorlig sygdom eller dødsfald.
  • Pris:  0,4 % pr. måned af det du skylder.

Økonomisikring Plus

  • dækker 12,5 % af din udestående saldo på skadestidspunktet ved midlertidig uarbejdsdygtighed på mindst 50 % eller ufrivillig arbejdsløshed (sidstnævnte gælder ikke for selvstændige erhvervsdrivende). Forsikringen dækker i op til 240 dage.
  • dækker hele din udestående saldo på skadestidspunktet ved alvorlig sygdom eller dødsfald.
  • dækker 12,5 % af din udestående saldo på skadestidspunktet ved hospitalsindlæggelse (dette gælder kun for selvstændige erhvervsdrivende). Forsikringen dækker i op til 90 dage.
  • Pris: 0,6 % pr. måned af det du skylder.

Din Økonomisikring Basic eller Plus er gældende fra vi modtager din ansøgning og indtil opsigelse sker jf. forsikringsbetingelserne. Eventuel erstatning påvirkes ikke ved udbetaling af erstatning fra andre forsikringsselskaber.

Se fuldstændige forsikringsbetingelser:

Førkøbsoplysning Basic og Plus

Sammenfatning af Økonomisikring Basic

Forsikringsbetingelser Økonomisikring Basic

Sammenfatning af Økonomisikring Plus

Forsikringsbetingelser Økonomisikring Plus 

Opsigelse af Økonomisikring

Ønsker du at opsige din økonomisikring efter fortrydelsesperioden på 30 dage, kan du gøre dette på følgende måde:

Ved opsigelse skal du betale præmie frem til næste præmieforfaldsdato, og forsikringen er i kraft til og med denne dato.

 

Anmeldelse af skade eller spørgsmål til Økonomisikring bedes rettet til Willis Towers Watson på e-mail:

E-mail: okonomisikring@willis.com

Kundeservice: +45 88 13 92 44 

Forsikringsbetingelser for skader som sker før 1. november 2021:

EnterCard samarbejder med forsikringsudbyderen AmTrust International Underwriters DAC samt forsikringsadministratoren Willis Towers Watson Sweden AB omkring denne forsikring. Willis Towers Watson Sweden AB administrerer forsikringen, implementerer forsikringshandlinger og behandler skader på anmodning af forsikringsudbyderen.

Anmeldelse af skade sker ved udfyldelse af skadesformular, der forefindes på www.remember.dk.

Eventuelle klager skal ske i overensstemmelse med forsikringsbetingelserne. Entercard modtager provision for salg af Økonomisikring. Provisionens størrelse kan oplyses ved henvendelse til Entercard på 33 42 37 20.