okonomisikring-01.jpg

Økonomisikring

Det er desværre ikke muligt at ansøge om Økonomisikring i øjeblikket. 

Forestil dig, hvis du skulle blive arbejdsløs, afskediget eller alvorlig syg.  Med en Økonomisikring er du bedre stillet, hvis du kommer ud for en pludselig og uforudset hændelse. Økonomisikring er til for at sikre den gæld, som du har på dit re:member Mastercard. Præmien for forsikringen bliver beregnet ud fra din udestående gæld hver måned og faktureres sammen med din månedlige regning.


Du kan vælge imellem Økonomisikring Basic og Økonomisikring Plus

Økonomisikring Basic

 • dækker 5 % af din udestående gæld på skadestidspunktet ved midlertidig uarbejdsdygtighed. Forsikringen dækker i op til 365 dage.
 • dækker hele din udestående saldo på skadestidspunktet ved alvorlig sygdom eller dødsfald.
 • Pris:  0,4 % pr. måned af det du skylder.


Økonomisikring Plus

 • dækker 5 % af din udestående saldo på skadestidspunktet ved midlertidig uarbejdsdygtighed eller ufrivillig arbejdsløshed (sidstnævnte gælder ikke for selvstændige erhvervsdrivende). Forsikringen dækker i op til 365 dage.
 • dækker hele din udestående saldo på skadestidspunktet ved alvorlig sygdom eller dødsfald.
 • dækker 5 % af din udestående saldo på skadestidspunktet ved hospitalsindlæggelse (dette gælder kun for selvstændige erhvervsdrivende). Forsikringen dækker i op til 90 dage.
 • Pris: 0,6 % pr. måned af det du skylder.


Din Økonomisikring Basic eller Plus er gældende fra vi modtager din ansøgning og indtil opsigelse sker jf. forsikringsbetingelserne. Eventuel erstatning påvirkes ikke ved udbetaling af erstatning fra andre forsikringsselskaber.

Se fuldstændige forsikringsbetingelser:
Forsikringsbetingelser Økonomisikring Basic
Forsikringsbetingelser Økonomisikring Plus

Ved at tegne enten Økonomisikring Basic eller Plus bekræfter du, at du:

 • er hovedkortindehaver af re:member Mastercard
 • er mellem 18-65 år
 • er bosat i Danmark, Sverige eller Norge


Med henblik på at kunne få udbetalt erstatning ved skader bekræfter du ligeledes, at du:

 • befinder dig i et tidsubegrænset ansættelsesforhold eller i et tidsbegrænset ansættelsesforhold i form af et vikariat eller sæsonbetinget arbejde eller anden tidsbegrænset ansættelse og arbejder mindst 60 timer pr. måned eller alternativt er selvstændig (gælder ej Basic)
 • ikke kender til nogen sygdom eller skade og
 • ikke kender til nogen forestående arbejdsløshed eller nogen forestående tabt arbejdsevne (gælder ej Basic)


Ved at indsende ansøgning om Økonomisikring Basic og Økonomisikring Plus bekræfter du, at de angivne oplysninger er korrekte, og at du har læst og accepterer forsikringsbetingelserne for Økonomisikring Basic og Plus. Vil du benytte dig af fortrydelsesretten for denne forsikring, skal du henvende dig til forsikringsadministrator (Willis A/S) indenfor 30 dage fra forsikringens startdato.


Ansøgningen sendes til:
EnterCard Danmark
Postboks 89
2770 Kastrup

 

Opsigelse af Økonomisikring
Ønsker du at opsige din økonomisikring efter fortrydelsesperioden på 30 dage, skal du indsende en skriftlig opsigelse på en af følgende måder:

 • Via Netbank
 • Brev med underskrift

Ved opsigelse skal du betale præmie frem til næste præmieforfaldsdato, og forsikringen er i kraft til og med denne dato.

 Alle spørgsmål til Økonomisikring bedes rettet til Willis:
E-mail: okonomisikring@willis.com
Telefon: 88 139 244.