Låneforsikring Plus

Forestil dig, at du skulle blive arbejdsløs eller sygemeldt. Med re:members låneforsikring kan du få en økonomisk tryghed, hvis noget uforudset skulle ske. Låneforsikring Plus hjælper dig med dine månedlige betalinger for dit lån hos re:member ved ufrivillig arbejdsløshed, uarbejdsdygtighed, pleje af sygt barn/nærmeste familiemedlem og dødsfald.

Hvad dækker forsikringen?

  • Ved ufrivillig arbejdsløshed dækkes dele af eller hele den månedlige udgift hver måned, hvor arbejdsløsheden varer mindst 30 sammenhængende dage. Erstatning udbetales fra dag 31 og op til 12 måneder (gælder ikke selvstændige).
  • Ved mindst 20 % midlertidig uarbejdsdygtighed/sygdomsorlov dækkes dele af eller hele den månedlige udgift hver måned ved sygemelding, som varer i mindst 30 sammenhængende dage. Erstatning udbetales fra dag 31 og op til 12 måneder.
  • Ved hospitalsindlæggelse over 7 dage for selvstændige dækkes dele af eller hele den månedlige udgift i op til 3 måneder (gælder kun selvstændige).
  • Ved pleje af sygt barn eller nærmeste familiemedlem dækkes dele af eller hele den månedlige udgift hver måned fra dag 31, efter 30 dages sammenhængende midlertidigt fravær og op til 12 måneder.
  • Ved dødsfald dækkes din udestående gæld op til 250.000 kr.

Hvad koster forsikringen?

Præmien er 8,9 % per måned af din månedlige udgift ved lånet.

Din månedlige udgift finder du i din låneaftale, men vær opmærksom på at den månedlige udgift kan ændre sig.


Månedlig udgift:      Præmie per måned:
kr. 1.000                     kr. 89
kr. 3.000                     kr. 267
kr. 5.000                     kr. 445
kr. 7.000                     kr. 623

  • Præmien beregnes i procent af lånetagers månedlige udgifter hver måned.

Betingelser og førkøbsoplysning

Førkøbsoplysning

Forsikringsvilkår

Sammenfatning af forsikringen

Hvordan får jeg Låneforsikring Plus?

Du kan tilmelde dig i netbanken eller re:member app'en.

Du er også velkommen til at kontakte kundeservice på tlf.: 33 42 37 20, hvis du ønsker at få anden information tilsendt.

Vores samarbejdspartnere

Vi tilbyder Låneforsikring Plus i samarbejde med forsikringsselskabet AmTrust International Underwriters og Willis Towers Watson.

Når skaden er sket 

Ønsker du at anmelde en skade, kan du anvende følgende kontaktoplysninger:
Willis Towers Watson
E-mail: 
okonomiskring@willis.com
Telefonnummer:
88 13 92 44

Skadesanmeldelser kan downloades her: 

Skadesanmeldelse arbejdsløshed (gælder ikke for selvstændige erhvervsdrivende)

Skadesanmeldelse uarbejdsdygtighed og pleje af sygt barn/nært familiemedlem

Skadesanmeldelse hospitalsophold (kun for selvstændige erhvervsdrivende)

Skadesanmeldelse dødsfald