forsikringsbetingelser-og-priser.jpg

Forsikringsbetingelser og priser

Her finder du forsikringsbetingelser til Økonimisikring Basic og Økonomisikring Plus samt priser.

Forsikringsbetingelser til Økonomisikring Basic

Forsikringsbetingelser til Økonomisikring Plus 

Opsummering af betingelser for Økonomisikring Plus

Priser:

Økonomisikring Basic - koster 0,4% pr. måned af det du skylder.

Økonomisikring Plus - koster 0,6% pr. måned af det du skylder. 

Præmien beregnes af den til enhver tid udestående saldo på dit re:member MasterCard. Præmien betaler du hver måned, og den vil fremgå af din re:member Mastercard faktura. Vi beregner kun præmie, hvis du har brugt dit re:member MasterCard. Dette gælder også, hvis du har valgt at betale hele fakturaen hver måned.

Opsigelse af økonomisikring

Du kan til enhver tid opsige forsikringen ved skriftlig meddelelse til EnterCard eller forsikringsadministrator Willis Towers Watson Sweden AB. Ved opsigelsen skal du betale præmie frem til næste præmieforfaldsdato og forsikringen er i kraft til og med denne dato.

Anmeldelse af skade eller spørgsmål til Økonomisikring bedes rettet til Willis Towers Watson Sweden AB på e-mail: okonomisikring@willis.com

Kundeservice EnterCard: +45 33 42 37 20.

EnterCard samarbejder med forsikringsudbyderen AmTrust International Underwriters DAC samt forsikringsadministratoren Willis Towers Watson Sweden AB omkring denne forsikring. Willis Towers Watson Sweden AB administrerer forsikringen, implementerer forsikringshandlinger og behandler skader på anmodning af forsikringsudbyderen.

Eventuelle klager skal ske i overensstemmelse med forsikringsbetingelserne. EnterCard modtager provision for salg af Økonomisikring. Provisionens størrelse kan oplyses ved henvendelse til EnterCard på 33 42 37 20.