okonomisikring-plus.jpg

Dækningsoversigt Plus

Økonomisikring Plus

  • dækker 12,5 % af din udestående saldo på skadestidspunktet ved midlertidig uarbejdsdygtighed på mindst 50 % eller ufrivillig arbejdsløshed (sidstnævnte gælder ikke for selvstændige erhvervsdrivende). Forsikringen dækker i op til 240 dage.
  • dækker hele din udestående saldo på skadestidspunktet ved alvorlig sygdom eller dødsfald.
  • dækker 12,5 % af din udestående saldo på skadestidspunktet ved hospitalsindlæggelse (dette gælder kun for selvstændige erhvervsdrivende). Forsikringen dækker i op til 90 dage.
  • Pris: koster 0,6 % pr. måned af det du skylder

Hvordan tilmelder jeg mig Økonomisikring Plus?

Du kan tilmelde dig i netbanken eller re:member app'en.

Du er også velkommen til at kontakte kundeservice på tlf.: 33 42 37 20, hvis du ønsker at få anden information tilsendt.

Økonomisikring Plus har ingen bindingsperiode og kan opsiges når som helst med 30 dages varsel.

Se fuldstændige forsikringsbetingelser

Førkøbsoplysning

Sammenfatning af Økonomisikring Plus

Forsikringsbetingelser Økonomisikring Plus 

Entercard samarbejder med forsikringsudbyderen AmTrust International Underwriters DAC samt forsikringsadministratoren Willis Towers Watson Sweden AB omkring denne forsikring. Willis Towers Watson Sweden AB administrerer forsikringen, implementerer forsikringshandlinger og behandler skader på anmodning af forsikringsudbyderen.

Anmeldelse af skade sker ved udfyldelse af skadesformular, der forefindes her.

Eventuelle klager skal ske i overensstemmelse med forsikringsbetingelserne. Entercard modtager provision for salg af Økonomisikring. Provisionens størrelse kan oplyses ved henvendelse til Entercard på 33 42 37 20.