okonomisikring-basis.jpg

Dækningsoversigt Basic

Økonomisikring Basic 

  • dækker hver måned 12,5 % af din udestående gæld på skadestidspunktet ved midlertidig uarbejdsdygtighed på 50% af tiden eller mere. Forsikringen dækker i op til 240 dage.
  • dækker hele din udestående saldo på skadestidspunktet ved alvorlig sygdom eller dødsfald.
  • Pris:  0,4 % pr. måned af det du skylder.

Se fuldstændige forsikringsbetingelser:

Sammenfatning af Økonomisikring Basic

Forsikringsbetingelser Økonomisikring Basic

EnterCard samarbejder med forsikringsudbyderen AmTrust International Underwriters DAC samt forsikringsadministratoren Willis A/S omkring denne forsikring. Willis administrerer forsikringen, implementerer forsikringshandlinger og behandler skader på anmodning af forsikringsudbyderen.

Anmeldelse af skade sker ved udfyldelse af skadesformular, der forefindes på www.remember.dk.

Eventuelle klager skal ske i overensstemmelse med forsikringsbetingelserne. EnterCard modtager provision for salg af Økonomisikring. Provisionens størrelse kan oplyses ved henvendelse til EnterCard på 33 42 37 20.