Overførsel af penge

re:member Mastercard

FlexKredit

 

re:member Mastercard

Kan jeg lave en overførsel til min NemKonto?

Ja, du kan lave overførsler fra dit re:member kort til din NemKonto. Det koster 2 %, dog min. 50 kr. af det beløb, du vælger at overføre.

Du foretager overførslen direkte i Netbank eller re:member appen.

Kan jeg overføre kortgæld fra andre kreditkort?

Har du i dag en udestående saldo på andre kreditkort, kan vi tilbyde dig at overføre denne saldo til den konto, der er tilknyttet dit re:member kort. Du kan overføre et beløb, der svarer til det beløb, du har som disponibel kredit på dit re:member kort. Der beregnes renter fra den dag, beløbet bliver overført til den konto, der er tilknyttet dit re:member kort.

Udskriv fuldmagtsskemaet - udfyld, underskriv og send det til:

re:member
Postboks 89
2770 Kastrup

Der beregnes renter fra den dag beløbet er overført til re:member.

Kan jeg hæve kontanter og betale med mit Mastercard på posthuset?

Det er desværre ikke længere muligt at betale regninger eller hæve kontanter på de danske posthuse længere.

 

FlexKredit

Hvad er NemKonto?

En NemKonto er en helt almindelig bankkonto, du har i forvejen, og som det offentlige bruger til at udbetale penge til.

Med MitID eller digital signatur, kan du logge ind på selvbetjening og se din NemKonto. ændre den eller vælge en. Kontakt din bank eller log på borger.dk for at se mere om din NemKonto. 

 

Hvorfor NemKonto?

FlexKredit overføres til din NemKonto for at sikre, at vi altid har opdaterede oplysninger på dig som kunde. Og at det er dig, som den rette ejer af kontoen, der modtager det overførte beløb.

NemKonto systemet medfører, at Kreditgiver ikke længere er nødsaget til løbende at indhente opdaterede kontooplysninger hos betalingsmodtager, da der er tilknyttet et kontonummer til betalingsmodtagerens CPR-nummer, i dette tilfælde dig som FlexKredit kunde.

Måden hvorpå udbetalinger til NemKonto systemet fungerer er, at der via Kreditgivers bankforbindelse og NemKonto systemet sker en elektronisk udveksling af det kontonummer, der er tilknyttet dit CPR-nummer, der sætter Kreditgiver i stand til, på baggrund af blot dit CPR-nummer, at foretage udbetalinger til dig.

 

Hvordan bruger jeg min FlexKredit?

Du har mulighed for at få overført et eller flere variable beløb, op til dit aftalte kreditmaksimum, til din NemKonto.Omkostningerne ved at benytte kreditten, der stilles til rådighed på din FlexKredit konto, fremgår af den til enhver tid gældende prisliste under Priser.

 

Hvordan overfører jeg penge fra min FlexKredit?

Når du ønsker at overføre penge, kan du gøre dette i netbanken. Her vælger du det ønskede beløb der skal overføres, som derefter vil være til rådighed på din NemKonto efter 2-3 hverdage.

 

Hvor kan jeg se mit rådighedsbeløb?

Rådighedsbeløbet på din FlexKredit konto fremgår af fakturaen, som du modtager en gang om måneden. Du kan også ringe til Flexkredit på telefon 33 42 37 77 og få oplyst dit rådighedsbeløb. Det er også muligt at se din saldo ved at logge ind i netbanken her.