Ordliste: Forbrugslån

Der findes en række udtryk, når vi taler om forbrugslån, og det er ikke altid lige nemt at vide hvad ordene betyder. Derfor har vi lavet en ordliste med forklaring af ofte brugte ord og begreber om forbrugslån.

I banksektoren findes utallige begreber at holde styr på. Nogle af disse bruger du måske i daglig tale, men andre kan være nye for dig. Dette er forbrugslån ordlisten A-Å.

A-D

 •         Aldersgrænse er minimumsalderen for at få godkendt en ansøgning om forbrugslån, og er som regel et kriterie, man skal opfylde. For at ansøge om et forbrugslån fra re:member, skal du være fyldt 18 år.
 •         Annuitet er den månedlig omkostning for et lån – også kendt som terminsbeløbet og som er den samme gennem hele lånets løbetid. Beløbet dækker både renter og afdrag på gælden.
 •         Annuitetslån er et lån, hvor du betaler lige stort beløb hver termin indtil lånet er indfriet. I begyndelsen er afdragsdelen lille, mens rentedelen er stor. Lidt efter lidt bliver det omvendt.
 •         Bankers tavshedspligt handler om hvor meget information bankerne må dele. Dette er lovreguleret og omfatter regler om konti, gæld og tilgodehavender.
 •         Betalingsplan er en oversigt, der viser hvordan lånet skal tilbagebetales. Planen skal vise hvor lang tid, du kommer til at bruge på, at tilbagebetale det totale beløb du skylder, hvor meget der skal betales hver termin og hvordan renter, afdrag og gebyrer fordeler sig i terminsbeløbet.
 •         Betalingspåmindelse sendes ud, hvis du ikke betaler din faktura inden den fastsatte betalingsfrist, for at minde dig om der er en udestående betaling.
 •         Betalingsservice er et system, hvori der foretages automatiske betalinger. Med betalingsservice kan du tilmelde dine faste regninger/girokort til automatisk betaling, når de forfalder.
 •         Betalingstermin er det fastsatte tidspunkt for hvornår, du skal betale din faktura. Det er almindeligt, at man har 12 betalingsterminer om året, altså hver måned, men enkelte kreditorer har kvartalsvise betalingsterminer, som vil sige at fakturaen kommer hver fjerde måned.
 •         Betalingsudsættelse betyder, at du kan udsætte betalingen i en aftalt periode. Dette er desværre ikke muligt med re:member forbrugslån.
 •         Boligkredit er en kassekredit, som etableres med sikkerhed i din bolig. Dette er ikke noget som gælder for et forbrugslån fra re:member, som er et lån uden sikkerhed.  
 •         Debitor betyder skyldner, og bruges for det meste om en som skylder et pengebeløb.

E-G

 •         Effektiv rente, der også kaldes debitorrente, dækker over den fulde renteudgift, du vil få i lånets løbetid, og er derfor et udtryk for, hvad renteudgifterne ved lånet vil være.
 •         Fast rente sættes for en tidsperiode. Det kan være et, tre eller fem år. Fast rente giver stor tryghed, når det gælder forventede udgifter til et lån, og vi vil ikke påvirkes af svingninger i rentemarkedet.
 •         Fastforrentet lån er en type lån, hvor du som låntager betaler en fast rente gennem hele lånets løbetid. Renten vil være uændret selv om markedsforholdene ændrer sig.
 •         Finansiering er et andet ord for lån.
 •         Forbrugslån er også kendt som lån uden sikkerhed eller usikre lån. Det, at et lån er usikret betyder, at du ikke skal stille sikkerhed i ejendele såsom bolig, bil eller båd – noget som er almindelig for andre typer af lån.
 •         Forfaldsdato er datoen hvor fakturaen skal være betalt.
 •         Gebyr er et pengebeløb, som indkræves for en tjeneste.
 •         Gæld er penge som er lånt af andre. Når du har en gæld, har du også en forpligtelse til at tilbagebetale gælden til kreditor. Dette inkluderer som oftest renter og gebyrer.
 •         Gældsbrev er en skriftlig aftale. Et gældsbrev regulerer gæld og tilbagebetaling af gælden.
 •         Gældskonsolidering betyder, at man samler alle sine gældsposter i et samlet lån. Det kan være smart at gøre, da du samlet set vil få lavere rente end du har i dag – også kaldet samlelån.
 •         Gældsrådgiver er en som hjælper folk som har gældsproblemer. Gældsrådgiveren foretager en vurdering af situationen og kommer med forslag til løsninger. Der findes både offentlige og private gældsrådgivere.
 •         Gæld med pant vil sige, at kreditor tager sikkerhed i den genstand du låner til, for eksempel hus, bil eller båd. Kreditor har større sikkerhed, når gælden er sikret med pant, og derfor er rente ofte lavere end for usikrede lån.

H-L

 •         Hovedstol er et oprindelige lånebeløb uden påløbne renter.
 •         Inkasso betyder at kræve betaling ind for ubetalte fakturaer. Det kan foretages af den oprindelige kreditor eller et inkassobureau.
 •         Inkassobureau er et selskab, som på vegne af kreditor indkræver betaling for udbetalte fakturaer.
 •         Inkassosalær er et beløb, som opkræves for at dække omkostninger ved at opkræve beløbet, som kreditor har udestående. Salæret afhænger af kravets størrelse, og der er bestemte satser for dette.
 •         Inkassovarsel udsendes hvis du ikke har betalt en faktura til forfald. Varslet har 14 dages betalingsfrist. Et inkassovarsel skal være sendt, før lånet kan sendes til inkasso.
 •         Indfrielsesgebyr er et gebyr, som banken eller en finansiel institution tager, hvis du indfrier lånet tidligere end aftalt. Det er ikke alle banker som tager et indfrielsesgebyr. Hos re:member kan du indfri lånet, når du vil og uden omkostninger. Ved at betale hurtigere tilbage, vil dine totale låneomkostninger også reduceres.
 •         Kreditor bruges for det meste om en som har krav på et pengebeløb efter at have leveret en vare eller tjeneste til en anden part eller efter at have lånt penge ud. I forbindelse med lån kaldes kreditor også långiver.
 •         Kreditgrænsen er grænsen for hvor mange penge, en kreditor ønsker at låne dig. Denne grænse variere fra person til person. Det er også muligt at søge om en højere grænse, hvis du kan dokumentere, at du har økonomi til det.
 •         Kreditoplysninger er information om en persons eller virksomheds økonomi, som kan købes af et kreditoplysningsbureau.
 •         Kreditoplysningsbureau er en virksomhed, der behandler oplysninger til brug for bedømmelse af økonomisk soliditet og kreditværdighed. Det er f.eks. oplysninger om ubetalte regninger, der indsamles med henblik på videregivelse.
 •         Kreditværdighed er en persons eller virksomheds evne til at håndtere sin gæld. Den afgør, hvor meget du kan låne og betingelserne for lånet.
 •         Kreditvurdering/kredittjek er en vurdering af en persons eller virksomheds økonomi. Der kræves rimelig grund for at kunne foretage et kredittjek, hvilket er almindeligt i forbindelse med ansøgning om lån eller kreditkort.
 •         Låneberegner er en kalkulator der viser, hvad et forbrugslån faktisk vil koste dig. Den kalkulerer renter, gebyrer og omkostninger. re:members låneberegner er enkel at bruge. Ved at vælge lånebeløb og den løbetid, som måtte passe bedst for dig, kan du se, hvor meget du skal betale i månedlige udgifter til lånet.
 •         Lånerente er renter, du skal betale, når du låner penge i en given periode. Det er den pris du betaler for at have det lånte beløb til rådighed. Renten beregnes i procentdele af det lånte beløb pr. år.
 •         Lån med betalingsanmærkning kan være svært at få. Har du betalingsanmærkninger vælger mange banker, at takke nej til udlån af penge. En betalingsanmærkning slettes med det samme, når kreditoplysningsbureauet får en melding om, at sagen er afsluttet/betalt. Læs mere om lån med betalingsanmærkning her.
 •         Lån på dagen er ofte ikke muligt. Det du kan få på dagen er ofte svar på, om du kan få lånet eller ej.
 •         Lån uden sikkerhed betyder, at du kan låne penge uden at der tages pant i dine ejendele. Forbrugslån er almindelig kendt som lån uden sikkerhed.

M-P

 •         Medansøger er en person, som står inden for lånet sammen med hovedansøger. Begge er solidarisk betalingspligtige, og kreditgiver kan rette krav mod hvem som helst af dem.
 •         Omkostninger er hvad der bliver tillagt ud over afdrag og renter.
 •         Oprettelsesgebyr er et gebyr, som finansielle institutioner eller banker kan tage for at oprette et lån.
 •         Pålydende rente er den fastsatte årlige rente på et lån uden gebyrer, såsom oprettelsesgebyr og terminsgebyr. For at få overblik over de totale omkostninger ved et lån, skal du se på ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent).

Q-Å

 •         Renter er procentsatsen, som kreditgiver tager for at dække risiko og administrative omkostninger ved at låne penge ud.
 •         Rykkergebyr er et gebyr, som kreditor kan kræve af dig, når der udsendes en betalingspåmindelse. Der er bestemte satser for betalingspåmindelser.
 •         Samlelån betyder, at man optager et lån for at nedbetale andre lån. Du kan også benytte dig af samlelån for at samle lån eller kreditkortgæld. Ved at samle gæld vil de samlede omkostninger i form af eksempelvis gebyrer mindskes. Læs mere om samlelån her.
 •         Smålån er mindre lån såsom små forbrugslån og kreditkortgæld. De fleste smålån har egne renteomkostninger og afgifter tilknyttet.
 •         SMS lån er en type kviklån, som man kan ansøge om med SMS. SMS lånet er typisk af lav løbetid og et forholdsvist lavt lånebeløb. Læs mere om forskellen på SMS lån og forbrugslån her.
 •         Terminsbeløb er summen af afdrag, renter og gebyrer du betaler hver betalingstermin.
 •         Transaktionsafgift er prisen kreditgiver kræver af bruger eller udsalgssted for brug af kortet. I Danmark plejer denne omkostning at blive dækket af butik eller udsalgssted.
 •         Transaktionsgebyr er et synonym for transaktionsafgift.
 •         Usikret lån er et lån uden sikkerhed. Det vil sige, at du slipper for at stille sikkerhed i ejendele, såsom hus, bil eller båd, som kan tages som pant, hvis du ikke kan tilbagebetale din gæld. Pant i bolig eller genstande er almindelige for andre typer af lån. Usikrede lån kaldes også forbrugslån.
 •         Variable rente er en rente, der bevæger sig op og ned med den generelle markedsrente udvikling. Lån med variabel rente kaldes også for et tilpasningslån, fordi renten tilpasses løbende.

re:member forbrugslån

re:member forbrugslån er et lån uden sikkerhed, hvilket vil sige at du kan låne penge uden at stille sikkerhed i eksempelvis fast ejendom. Du kan låne fra 10.000 til 350.000 kroner. Renten er fra 6,95 % til 22,45 % afhængig af en individuel kreditvurdering. Brug re:members låneberegner for at se hvor meget lånet vil koste dig.   

Hvis du har flere smålån eller kreditkortgæld, kan det være smart at samle dem i ét lån. Ved at samle flere lån og betale renter, gebyrer og afdrag på kun ét lån får du lavere månedlige låneudgifter og bedre oversigt over økonomien.

Ved et samlet kreditbeløb på 250.000 kr. over 7 år med variabel debitorrente 7,55 % – 24,91 %, er den månedlige ydelse 3.815 kr. – 5.933 kr. De samlede omkostninger udgør 70.419 kr. – 248.394 kr. ÅOP udgør 7,59 % – 24,97 %. Det samlede tilbagebetalte beløb udgør 320.419 kr. – 498.394 kr. I beregningen sker tilbagebetalingen via Betalingsservice. Der er 14 dages fortrydelsesret på lånet.