Politisk eksponeret person

Hva er PEP?
En politisk eksponeret person er en person, der har eller har haft en offentlig funktion i en stat.

Hvorfor spørger vi om dette?
Grunden til at vi beder dig om at udfylde denne formular er fordi nogle mennesker i fremtrædende positioner kan være mere udsat for forsøg på hvidvaskning af penge. Vi er forpligtet til at beskytte alle vores kunder mod disse forsøg og derfor skal vi være ekstra på vagt, når det kommer til mennesker i udsatte positioner.

Ligeledes om – du er et familiemedlem eller en nærtstående person til en, der er eller tidligere har været en politisk eksponeret person.

Hva skal du gjøre?
Du bedes udfylde formularen og returnere til Entercard hurtigst muligt, og ikke senere end fire uger fra formularens udskrifts dato. Hvis vi ikke modtager svar fra dig inden for nævnte frist, kan vi ikke etablere et kundeforhold til dig på grund af utilstrækkeligt kundekendskab i henhold til loven om hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Alle oplysninger vi indsamler, gældende dit kundeforhold til os, er omfattet af tavshedspligt.

Hva menes med en offentlig funktion i en stat?
Det er flere stillinger som kan regnes som en offentlig funktion. Under har vi samlet de mest vanlig:

 • Statschef, regeringschef, minister og viceminister eller assisterende minister
 • Parlamentsmedlem eller medlem af tilsvarende lovgivende organer
 • Medlem af et politisk partis hovedbestyrelse
 • Højesteretsdommer, medlem af forfatningsdomstole og af andre højtstående retsinstanser, hvis afgørelser kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder
 • Medlem af revisionsretter og øverste ledelsesorganer for centralbanker
 • Ambassadør, chargé d᾽affaires og højtstående officer i de væbnede styrker
 • Medlem af statsejet virksomheds eller statslige styrelses administrative, ledende eller kontrollerende organ
 • Direktør, vicedirektør og medlem af bestyrelsen eller person med tilsvarende hverv i en international organisation

Familie medlem eller nær samarbejdspartner til politisk eksponeret person er:

 • Ægtefælle, registreret partner eller samlever
 • Børn
 • Børns ægtefælle, registreret partner eller samlever
 • Forældre
 • Nær samarbejdspartner med forretningsmæssig forbindelse til en politisk eksponeret person*

*Nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person er defineret som:

 • En fysisk person, som er reel ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person i fællesskab med en eller flere politisk eksponerede personer.
 • En fysisk person, der på anden måde end nævnt i litra a har en nær forretningsmæssig forbindelse med en eller flere politisk eksponerede personer.
 • En fysisk person, der som den eneste er reel ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person, som, det vides, er blevet oprettet til fordel for en politisk eksponeret person.