Kan jeg overføre kortgæld fra andre kreditkort?

Har du i dag en udestående saldo på andre kreditkort, kan vi tilbyde dig at overføre denne saldo til den konto, der er tilknyttet dit re:member kort. Du kan overføre et beløb, der svarer til det beløb, du har som disponibel kredit på dit re:member kort. Der beregnes renter fra den dag, beløbet bliver overført til den konto, der er tilknyttet dit re:member kort.

Udskriv fuldmagtsskemaet - udfyld, underskriv og send det til:

re:member
Postboks 89
2770 Kastrup

Der beregnes renter fra den dag beløbet er overført til re:member.