Hvordan kan jeg bestille et ekstrakort?

Hvis du ønsker, at et andet medlem af din husstand skal have adgang til din kredit, kan du bestille et ekstrakort med egen PIN-kode til vedkommende.

Det giver jer mulighed for at handle uafhængigt af hinanden og stadig få en samlet regning på forbruget. På fakturaen fremgår det naturligvis, hvilke indkøb I hver især har foretaget. Det samlede beløb bliver trukket på din konto.

Bestiller du et ekstrakort, hører det under samme kreditgrænse som den, du har i dag. Som hovedkortindehaver er du ansvarlig for de betalinger, der foretages med ekstrakortet.

Bestilling af ekstrakort

For at bestille et ekstrakort, må hovedkortindehaveren allerede have søgt samt modtaget sit nye re:member kort. Du kan bestille ekstra kort ved at logge ind i netbanken her.