Kontanthævning i perioden 1. juni – 20. juni

Vi har haft en fejl med vores IT system, som har gjort, at kontanthævninger i danske automater i perioden den 1. juni til den 20. juni er blevet pålagt valutatillæg.

Fejlen er i blevet korrigeret, hvilket du vil kunne se på dit kontoudtog, eller hvis du logger på din re:member Netbank eller app. Fejlbeløbet og eventuelt gebyret for kontanthævning er korrigeret ved, at beløbet med valutatillægget er sat retur på dit kort, og derefter er det korrekte beløb uden valutatillæg trukket.

Vi beklager fejlen. Har du spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os.