Hvad er en faktura?

En faktura er det samme som en regning. En faktura bliver udstedt af et firma, når der er afsluttet en handel, hvor man har solgt et produkt eller en serviceydelse. Fakturaen kan være digital og sendt som e-mail, eller den kan blive printet som en papirfaktura. Den fungerer som en dokumentation på, at der er foregået en transaktion – både for køber og sælger.

Hvilke krav er der til en faktura?

Fakturaen fungerer som nævnt som dokumentation for, at der er foregået en handel mellem køber og sælger, men den er også dokumentation over for SKAT og øvrige myndigheder. Så ud over, at både køber og sælger skal have fakturaen, skal den også opfylde nogle krav.

Enhver faktura fra et firma skal fx have et fortløbende fakturanummer, så den altid kan findes senere. Derudover skal der være dato på fakturaen, køberens navn og adresse, virksomhedens CVR-nummer, specifikation af det solgte samt ikke mindst momsbeløbet.

Hvordan betaler man en faktura?

Sælgerens betalingsoplysninger skal også stå på fakturaen. Hvis ikke varerne allerede er blevet betalt på stedet ved overleveringen, skal der blandt andet fremgå bankoplysninger, eventuelt et indbetalingskortnummer, betalingsbetingelser og -frister mv.

Typisk skal du betale fakturaen via din netbank som enten en bankoverførsel eller via et indbetalingskortnummer. Nogle sælgere kan også give dig mulighed for at betale fakturaen via betalingstjenester som MobilePay eller PayPal.

Hvad er en kreditnota?

En virksomheds fakturaer er et 'lukket kredsløb' med forløbende numre, og det skal stemme nøje overens med virksomhedens bank- og økonomisystemer. Skal du have penge tilbage fra en virksomhed, skal du derfor modtage en såkaldt kreditnota fra virksomheden, der opvejer eller udligner den tidligere udstedte faktura. Så er der styr på pengestrømmen og orden i sagerne.

Kan du betale med faktura hos re:member?

Hvis du har et forbrugslån hos re:member, kan du ikke betale via faktura, da det er obligatorisk at bruge Betalingsservice til de løbende afdrag. Du får derfor ikke en faktura hver gang, men får automatisk trukket afdragene fra din konto, uden at du skal gøre yderligere.