Hvad koster det at have en FlexKredit?

Der tilskrives renter, fra den dag det anmodede beløb overføres til din NemKonto, og til det fulde beløb er tilbagebetalt. Renten af det skyldige beløb beregnes dagligt og tilskrives månedligt.

Se evt. den til enhver tid gældende prisliste under Priser.