stopservice-02.jpg

StopService

StopService indeholder

  • Spærring af kort
  • Nøglering med unik identifikationskode
  • Nødbilletter
  • Nødkontanter
  • Meddelelseservice
  • Forsikring

Pris
StopService koster 19 kr. per måned. Betalingen bliver faktureret månedligt på din kreditkortfaktura.

Betingelser
Forsikringsbetingelser til StopService

Spærring af kort og mobil
Bankkort, kreditkort, benzinkort… Kan du huske alle numrene du skal ringe til, hvis du mister dem?
Med StopService foretager du ét opkald, og så spærres alle de kort, som du har registreret. Med StopService kan du også registrere din mobil og dit mobilnummer. Mister du mobilen ringer du til StopService, så spærrer de den for dig.

Nøgleservice
Du modtager en nøglering med et unikt registreringsnummer og en opfordring til den, som finder nøglebundtet, om at lægge det i den nærmeste postkasse. På denne måde er det muligt at returnere et mistet nøglebundt,uden at den, som finder nøglerne, får kendskab til ejerens identitet.

Nødbilletter og nødkontanter
Mister du din pung i udlandet, kan du helt rentefrit låne op til 10.000 kr. i landets valuta. Derudover kan du også låne op til 15.000 kr. til at købe billetter, så du kan rejse hjem igen.

Meddelelsesservice
Har du brug for at få en vigtig meddelelse viderebragt hjælper StopService med dette.

Forsikring
Mod økonomisk tab som følge af uautoriseret brug af registrerede kredit- og betalingskort i de tilfælde, hvor kortudsteder ikke dækker hele tabet, fordi PIN-koden er blevet
benyttet. Forsikringssummen svarer til din selvrisiko ifølge gældende regler og dækker økonomisk tab med op til 1.100 kr. pr. kort og maksimum 11.000 kr. pr. forsikringshændelse.

Spærring af dine registrerede kort og mobiler
Du kan ringe døgnet rundt til StopService på +45 80 30 12 00.

Spørgsmål eller klage
Har du spørgsmål, eller vil du klage over forhold vedrørende StopService, kan du kontakte StopService på + 45 80 30 12 00.

Oprettelse
Ønsker du at tegne StopService skal du ringe til Kundeservice på telefon 33 42 37 20. Telefonerne er åbne mandag til fredag mellem kl. 9:00 og 16:00.

Fortrydelsesret
Du har en fortrydelsesfrist på 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor du har modtaget en mail eller et brev indeholdende forsikringsbetingelserne.

Inden fortrydelsesfristens udløb skal du skriftligt meddele EnterCard, hvis du har fortrudt aftalen.

Opsigelse af StopService
Du kan til enhver tid opsige StopService ved skriftlig meddelelse til EnterCard. Ved opsigelsen skal du betale præmie frem til næste præmieforfaldsdato, og StopService er i kraft til og med denne dato.

Fortrydelse og opsigelser skal skriftligt sendes til:
EnterCard Danmark
Postbox 89
2770 Kastrup